Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DRET D’INFORMACIÓ

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), l’Associació de Dones Xineses de Catalunya, titular del lloc web www.auladexines.org, informa als usuaris i clients de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal sobre el qual s’apliquen les disposicions de seguretat establertes en aquesta Llei.

OBJECTE<S/trong>

Les dades de clients i usuaris obtingudes a través dels formularis dissenyats a aquest efecte són recaptats amb l’única finalitat de prestar el servei requerit, és a dir, la inscripció en els seus cursos mitjançant la pàgina web.
Així mateix, podran ser utilitzades per remetre a clients i usuaris informació que, segons les informacions abocades en els formularis, considerem que poden ser del seu interès.

CARÀCTER OBLIGATORI I VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

Els camps marcats amb un asterisc (*) hauran de ser emplenats pels usuaris de manera que, si no ho fa així, no serà possible continuar amb el procés de registre.
En els camps en els quals no apareix aquesta obligació, no cal incloure cap informació, encara que l’usuari és lliure de fer-ho si així ho considera.
L’usuari és el responsable últim i exclusiu de la veracitat de de la informació i de les dades subministrades a Ferran-Tex, SL

CONSENTIMENT

L’emplenament dels formularis i l’enviament de dades personals suposa l’acceptació i el consentiment exprés de l’usuari al tractament d’aquestes dades que l’Associació de Dones Xineses de Catalunya consideri pertinents sempre dins del marc establert per la LOPD.

DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL · LACIÓ DELS USUARIS

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel · lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD.
Per a això, hauran d’enviar un escrit indicant el seu desig d’exercitar aquest dret a l’adreça indicada a continuació oa través d’un correu electrònic dirigit a l’adreça info@auladexines.cat

SEGURETAT

L’Associació de Dones Xineses de Catalunya garanteix la seguretat en la protecció de les dades personals facilitades pels seus clients segons el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, sobre mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
L’Associació de Dones Xineses de Catalunya posa en coneixement dels seus clients que disposa dels mitjans tècnics necessaris per evitar la pèrdua, ús malintencionat, alteració no permesa, accés no autoritzat i robatori de dades encara que sense perjudici per això de comunicar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE LES CONDICIONS GENERALS

L’Associació de Dones Xineses es reserva el dret a modificar i / o actualitzar tant el present document sobre la seva política de privacitat com les condicions generals contingudes en el lloc web www.auladexines.org per adaptar ambdós documents tant a noves normatives legals i de jurisprudència com a noves informacions del mercat i de la indústria.
Si fos el cas, l’Associació de Dones Xineses de Catalunya es compromet a comunicar aquestes modificacions i / o actualitzacions als seus clients.