Aprendre xinès

El idioma

El xinès és la llengua més utilitzada al món, sobretot en quan nombre de parlants nadius. Actualment es parla en molts països degut principalment al caràcter viatger i emprenedor dels seus ciutadans, així com, pel gran creixement experimentat per la Xina en els darrers anys.

El creixement econòmic de la Xina, així com el caràcter dels seus ciutadans, fa que hagin aparegut unes noves necessitats pels que fa a l’ensenyança del idioma, fent necessari el coneixement de la llengua així com de la cultura a fi d’aconseguir un millor enteniment entre la cultura oriental i l’occidental.

Aprendre xinès

A diferència d’altres llengües més properes, el xinès és un idioma totalment diferent. En conseqüència, fa que el aprenentatge i la metodologia hagi de ser diferent.

En tractar-se d’una llengua tonal que compta amb vora set-mil caràcters, el aprenentatge suposa principalment un compromís amb la llengua i un esforç continuat durant un llarg període de temps.

Pel que fa a la metodologia, degut a aquest compromís que es necessita a llarg termini amb la llengua, s’opta per una aprenentatge que sigui divertit i amè intentant que s’aprengui el màxim possible.