Classificadors xinesos: Quin és el seu ús?

Una de les dificultats que suposa l’aprenentatge de la llengua xinesa, són l’aprenentatge de classificadors xinesos. Ja que en funció de l’objecte del qual anem a parlar, haurem de fer servir un classificador o un altre.

Quan s’usen els classificadors xinesos?

Els classificadors es fan servir quan hem d’enumerar un nom, és a dir, si volem dir per exemple, un amic o cinc bolígrafs. Hem de fer servir un classificador.

Com s’usen?

Els classificadors s’usen posant-los entre el número i el nom.

Quins són?

Aquests són els d’ús més comú i que hauries d’aprendre primer. Un cop hagis après aquests, podràs esforçar-te a aprendre altres.
classificadors xinesos

个 – gè – classificador genèric i d’ús més freqüent. S’utilitza per a la majoria de les paraules.
支 – zhī – s’utilitza per objectes allargats i fins. Per exemple, un bolígraf.
张 – zhāng – s’utilitza per objectes plans que tenen una certa extensió. Per exemple, un mapa.
把 – bǎ – s’utilitza per a objectes que tenen nansa. Per exemple, unes tisores.
本 – běn – s’utilitza per a llibres, revistes i semblants. Per exemple, un llibre.
辆 – liàng – s’utilitza per a vehicles amb rodes. Per exemple, un cotxe.
台 – tái – s’utilitza per aparells. Per exemple un televisor.
块 – kuài – significa tros i s’utilitza per a objectes que es poden dividir en porcions.
些 – xiē – és un classificador que s’utilitza per a expressar una quantitat indeterminada. Significa un o alguns i només pot anar amb l’un 一. També es pot usar per fer el plural d’aquests / és 这些 o aquells / és 那些.

Encara que hi ha més classificadors, aquests són els que hauries d’aprendre al principi, tot i que sempre serà positiu que els aprenguis ja amb paraules, ja que en una conversa on es requereix certa fluïdesa, no hauries de parar-te massa a pensar quin classificador utilitzar.

Com a nota final, cal afegir que tant 天 – dia, com 年 – any porten classificador.

Exemples classificadors xinesos

Com podràs veure, tots segueixen la mateixa estructura:

Nombre + classificador xinès + substantiu

Un bolígraf
yì zhī yuán zhū bǐ
一 支 圆珠笔

Dos diaris
liǎng zhāng bào zhǐ
两 张 报纸

Tres revistes
sān běn zá zhì
三 本 杂志

Quatre cadires
sì bǎ yǐ zi
四 把 椅子

Cinc cotxes
wǔ liàng chē
五 辆 车

Onze ordinadors
shíyī tái diàn nǎo
十一 台 电脑

Si vols veure tots els classificadors que existeixen, pots entrar a la wikipedia i descobrir-los.