Que és l’alfabet xinès mandarí?

Alfabet xinès mandarí. Que és?

Contràriament al que es pugui pensar, no existeix el alfabet xinès mandarí pròpiament dit. Si no que, el que existeix és la traducció del nostre alfabet occidental al xinès mandarí. De manera que, en realitat per a l’aprenentatge del xinès, no es requereix aprendre uns caràcters bàsics específics als quals se’ls pugui cridar alfabet, sinó que, no hi ha un alfabet pròpiament dit.

alfabet xinès mandarí

 

¿Pero hi ha caràcters bàsics?

Efectivament, hi ha una sèrie de caràcters bàsics que solen tenir significats per si sols, que ens ajuden a formar caràcters més complexos.

I hauria d’aprendre’ls abans de començar a estudiar l’idioma?

Definitivament no, l’aprenentatge del xinès mandarí, s’ha de fer progressivament, aprenent a poc a poc diferents aspectes de la llengua, però mai centrant exclusivament en els caràcters, ja que l’escriptura, mitjançant els exercicis per si sola ja es practica.

Peò, si tot i així, vull conèixer la traducció del nostre alfabet al xinès mandarí. Quin seria? i Perquè el podria utilitzar?

Doncs bàsicament et podria servir, per explicar-li a un xinès, com s’escriu una paraula en qualsevol idioma occidental. És a dir, que et serveix, per a quan sàpigues parlar molt bé el xinès mandarí, donar-li lliçons sobre el nostre alfabet a qualsevol persona.

Tanmateix, com has arribat fins aquí, no voldríem que et quedaràs sense aprendre-ho:

Aquest seria l’alfabet xinès mandarí

a ā
b bèi
c
ch chē
d
e é
f 俄非 é fēi
g hēi
h 阿车 ā chē
i
j 厚塔 hòu tǎ
k
l 艾勒 ài lè
ll 艾耶 ài yē
m 艾么 ài me
n 艾呢 ài ne
ñ 艾涅 ài niè
o ó
p pèi
q
r 艾和 ài hé
s 艾色 ài sè
t
u
v 吴维 wú wéi
w 吴维豆布勒 wú wéi dòu bù lè
x 艾吉尺 ài jí chǐ
y 伊列哈 yī liè hā
z 舍塔 shè tǎ